برنامه کلاسی کلاسهای الکترونیک
تماس
  • 1399/1/31 یکشنبه تماس
    شماره تماس ضروری جهت رفع مشکلات الکترونیکی
ویژه دانشجویان
  • 1399/1/31 یکشنبه ویژه دانشجویان
    آموزش و نرم افزارهای لازم جهت ورود به کلاسهای الکترونیکی ویژه دانشجویان
ویژه اساتید
  • 1399/1/31 یکشنبه ویژه اساتید
    آموزش و نرم افزارهای مهم جهت ورود به کلاسهای الکترونیکی ویژه اساتید
شروع کلاسهای نیمسال اول 97-96از 10 مهرماه
شایان ذکر است آخرین مهلت لازم برای ثبت نام تا این تاریخ خواهد بود.
آدرس تلگرامی جهت برنامه کلاسی و اخبار دانشگاه Telegram.me/pnumahvelat
1